Медицински център Доверие СБТ

Профилактични прегледи за служители

РЕГИСТРАЦИЯ

FacebookTwitterGoogle Plus

Регистратура: 02 /4036 800   0882 215212

BG EN

Затлъстяване и бременност

Затлъстяване и бременностВ последните десетилетия се наблюдава увеличаване на броя на жените в репродуктивна възраст, които са с наднормено тегло или със затлъстяване. Тези жени показват повишен риск за развитие на инсулинова резистентност в сравнение с жените с нормално тегло. Комбинацията от затлъстяване и намалена инсулинова резистентност представлява дълготраен рисков фактор за развитие на метаболитен синдром и захарен диабет по време на бременност, прееклампсия, както и за раждане на плод с наднормено тегло. Бременността е метаболитен е метаболитен стрес и рисков фактор за развитие на метаболитен стрес в бъдеще.

- Негативни ефекти на затлъстяването при майката

Жените със затлъстяване и инсулинова резистентност са с повишен риск за развитие на артериална хипертония, метаболитни нарушения и възпаления по време на бременност. Въпреки че нарушенията намаляват или отзвучават след раждането, тези жени с голяма вероятност могат да развият метаболитен синдром на по-късен етап. Рискът е по-голям, ако жените поддържат повишеното тегло и след раждането.

 

 

- Артериална хипертония

Затлъстяването при жените е свързано с повишение на риска от прееклампсия с около 10-15%. Намалената инсулинова чувствителност се проявява рано, още в първия триместър на бременността. Жените с прееклампсия са имали при изследвания повишена концентрация на мастни киселини, триглицериди и С-пептиди. Намалената инсулинова резистентност е персистирала поне три месеца след ражданаето.Затлъстяването и инсулиновата резистентност са предразполагащи фактори за развитието на прееклампсия.

Наммалената инсулинова чувствителност, която се наблюдава още в началото на бременността и персистира след раждането е връзката между хипертонията по време на бременност и по-късната поява на метаболитен синдром.

- Гестационен диабет

Затлъстяването е най-важният фактор за развитието на нарушен глюкозен толеранс по време на бременност и за гестационен диабет. Основен метаболитен дефект и за двете състояния е намалената инсулинова чувствителност в съчетание с неадекватен инсулинов отговор. Тъй като епидемиологичите данни посочват нарастване на броя на лицата с повишена гликемия на гладно /33,8 %/ или намален глюкозен толеранс /15,4 %,/, броят на жените с гестационен диабет, определен понастоящем от 5-10% от общата популация, може би е значително по-голям.

- Дислипидемия

Намаляването на инсулиновата чувствителност при бременност е свързано с промени, както в глюкозния, така и в мастния метаболизъм. С напредването на бременността се установява увеличение с 2-3 пъти на концентрацията на холестерола и триглицеридите. По вишението е по-изразено при жените с гестационен диабет в сравнение с бременните с нормален глюкозен толеранс. Повишението на свободните мастни киселини също може да играе роля за ексцесивния растеж на плода. Повишената концентрация на глюкоза по време на бременност при жени със затлъстяване и такива с гестационен диабет е стимул за фетална инсулинова продукция. Повишената концентрация на мастни киселини при бременни жени със затлъстяване е свързана и с повишения растеж ни повишеното тегло на плода с всички, произтичащи от това последици за майката и плода от гледна точка на метода за родоразрешение.

- Телесен състав на плода

Мастната тъкан е зависима предимно от майчината среда. Отдавна е известно, че децата на майки с наднормено тегло и гестационен диабет имат по-голямо тегло при раждането, в сравнение с тези на майки с нормално тегло и нормален глюкозен толеранс. По-високото тегло на тези децае за сметка на мастната, а не на мускулната тъкан. При затлъстяване на жените с висок боди мас индекс преди концепциета е налице силно неонатално затлъстяване. Повишената мастна тъкан при ражданетое рисков фактор за затлъстяване в детска възраст и за метаболитни нарушения по-късно.

В заключение, майчиното затлъстяване води до инсулинова резистентност и значителни кратковременни и дълготрайни ефекти върху растежа на плода и метаболизма на майката и плода. Най-сериозните последици за плода са преждевременно раждане и заболеваемост на новороденото с всички произтичащи от това последици. Планираната бременност налага стриктен контрол за поддържане на нормално тегло преди забременяването. По такъв начин може да се предотврати повишеното тегло на майката след раждането, както и много от посочените рискове за плода.

 

Д-р Стояна Павлова

Share