Медицински център Доверие СБТ

Профилактични прегледи за служители

РЕГИСТРАЦИЯ

FacebookTwitterGoogle Plus

Регистратура: 02 /4036 800   0882 215212

BG EN

Камелия Кафева

Камелия Кафева


Камелия Кафева е специалист мед. регистратура в медицински център Доверие СБТ

 

Share