Медицински център Доверие СБТ

Профилактични прегледи за служители

РЕГИСТРАЦИЯ

FacebookTwitterGoogle Plus

Регистратура: 02 /4036 800   0882 215212

BG EN

Доц. Д-р Калинка Неделчева

Доц. Д-р Калинка Неделчева


Доц. Д-р Калинка Неделчева е специалист клинична имунология в медицински център Доверие СБТ

 

Share