Медицински център Доверие СБТ

Профилактични прегледи за служители

РЕГИСТРАЦИЯ

FacebookTwitterGoogle Plus

Регистратура: 02 /4036 800   0882 215212

BG EN

Д-р Жасмина Гатева

Д-р Биляна Гагова


Д-р Жасмина Гатева - специалност – Кардиология, вътрешни болести   

 

Share