Медицински център Доверие СБТ

Профилактични прегледи за служители

РЕГИСТРАЦИЯ

FacebookTwitterGoogle Plus

Регистратура: 02 /4036 800   0882 215212

BG EN

Клинична лаборатория

1. Доц. Д-р Калинка Неделчева –  специалност Клинична имунология 
2. Кристина Бонинска –  Клиничен лаборант

 

Share