Профилактични прегледи

За служители на Уникредит Булбанк АД

Резултати Уникдредит РЕГИСТРАЦИЯ

Запазете час

ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ДОВЕРИЕ СБТ ООД
СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛНОСТ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Д-р Свобода Иванчева Неврология 08.00 - 13.30 - профилактични прегледи   08.00 - 13.30 - профилактични прегледи   08.00 - 13.30 - профилактични прегледи
д-р Георги Партенов Неврология   08.00 - 13.30 - профилактични прегледи   08.00 - 13.30 - профилактични прегледи  
Д-р Чурчев Гастроентерология   16.00 - 18.00      
д-р Марков Гастроентерология 16.00 - 18.00        
проф. Екатерина Пейчева Кожни и венерически болести     14.00 - 18.00    
Д-р Валентин Русанов Вътрешни болести, Физикална терапия и рехабилитация 08.30 - 13.00 - профилактични прегледи 08.30 - 13.00 - профилактични прегледи 08.30 - 13.00 - профилактични прегледи 08.30 - 13.00 - профилактични прегледи 08.30 - 13.00 - профилактични прегледи
д-р Йордан Симеонов Хирургия   15.00 - 16.00      
Д-р Боян Върбанов Вътрешни болести 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00
д-р Юрий Жечев Клинична хематология     14.00 - 18.00    
д-р Роберт Меламед Оториноларингология   15.00 - 19.00      
д-р Явор Семерджиев Урология         16.00 - 18.00 - ПРЕЗ СЕДМИЦА - ЧЕТНИ
д-р Румен Симеонов Урология         14.00 - 16.00
д-р Веселин Веселинов Педиатрия   четни: 09.00 - 12.00   четни: 09.00 - 12.00  
д-р Поля Георгиева Вътрешни болести 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00
д-р Стояна Павлова Акушерство и гинекология          
Д-р Валери Меламед Акушерство и гинекология 14.30 - 16.00        
д-р Янчо Делчев Акушерство и гинекология     15.30 - 18.00    
д-р Георги Трифонов Акушерство и гинекология   15.30 - 18.00      
д-р Марияна Венелинова Кожни и венерически болести 14.30 - 19.00   14.30 - 19.00    
д-р Цеца Влаева Кожни и венерически болести       15.30 - 18.00  
проф. Екатерина Пейчева Кожни и венерически болести     14.00 - 18.00   14.00 - 16.00
д-р Даниела Венелинова Очни болести   08.00 - 13.30 - профилактични прегледи   08.00 - 13.30 - профилактични прегледи  
Д-р Биляна Гагова Очни болести     08.00 - 13.30 - профилактични прегледи   08.00 - 13.30 - профилактични прегледи
д-р Василка Дерменджиева Очни болести 08.00 - 13.30 - профилактични прегледи        
Д-р Галинка Николова Образна диагностика 14.30 - 18.00 14.30 - 18.00 14.30 - 18.00 14.30 - 18.00 14.30 - 18.00
Д-р Мария Бизева Вътрешни болести, Ехографска диагностика 08.00 - 13.30 - профилактични прегледи 08.00 - 13.30 - профилактични прегледи 08.00 - 13.30 - профилактични прегледи 08.00 - 13.30 - профилактични прегледи 08.00 - 13.30 - профилактични прегледи
13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00  
д-р Цветелина Дамянова Вътрешни болести, Кардиология 15.00 - 18.00   15.00 - 18.00    
д-р Яна Симова Вътрешни болести, Кардиология   15.00 - 18.00   15.00 - 18.00