Запазете час

ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ДОВЕРИЕ СБТ ООД ЗА МЕСЕЦ МАЙ        
Име лекар Специалност Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Д-р Мария Бизева Вътрешни болести, ултразвукова диагностика 08.00 -18.00 08.00 -18.00 08.00 -18.00 08.00 -18.00 08.00 -18.00 с н
Д-р Саня Нецова Очни болести       15.00 - 18.00   с н
Д-р Анна Стоева Очни болести   15.00 - 18.00       с н
Д-р Даниела Венелинова Очни болести 15.00-18.00 08.30 - 13.30 15.00-18.00 08.30 - 13.30 15.00-18.00 с н
Д-р Свобода Иванчева Нервни болести 14.00-18.00   14.00-18.00   14.00-18.00 с н
Д-р Георги Партенов Нервни болести   08.30 - 12.30   08.30 - 12.30   с н
Проф.д-р ЕкатеринаПейчева Кожни и венерически болести     14.00 - 18.00     с н
д-р Марияна Венелинова Кожни и венерически болести 15.00 - 18.30   15.00 - 18.30     с н
Д-р Цеца Влаева Кожни и венерически болести       15.30 - 18.00   с н
Д-р Стояна Павлова Акушерство и гинекология 13.00-17.00 08.30 - 12.30 13.00-17.00 08.30 - 12.30 13.00-17.00 с н
Д-р Светла Динева Акушерство и гинекология       15.00 - 18.00   с н
Д-р Галинка Николова Образна диагностика     14.30 - 17.30     с н
Д-р Юрий Жечев Хематология     16.00 - 18.00     с н
Д-р Пасионария Благоева Педиатрия 09.00 - 12.00     09.00 - 12.00   с н
Д-р Веселин Веселинов Педиатрия   четна - 08.30 -12.00   четна - 08.30 - 12.00   с н
Д-р Роберт Меламед УНГ   17.00 - 18.30   17.00 - 18.30   с н
Д-р Румен Сименов Хирургия, Урология         14.30 - 18.30 с н
Д-Р Диана Богданова Кардиология   15.00 - 18.00